Duurzaamheid

Ook Prefab Beton Veghel wil door middel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bijdragen tot een betere toekomst. De uitgangspunten daarvoor liggen in de drie P’s; People, Planet Profit. De 3 P's zijn onderverdeeld in 7 kernthema's die 33 indicatoren omvatten.

Binnen deze uitgangspunten draagt de organisatie “natuurlijk” zorg voor het welzijn van haar medewerkers (People). Doordat Prefab Beton Veghel al haar productiemachines zelf ontwikkeld heeft, kan ze eventuele wensen van haar personeel, of veranderende wettelijke eisen, snel omzetten in aanpassingen van de machines.

Maar ook op het gebied van gelijkheid, opleiding en onderwijs worden beleidsregels opgesteld en uitgevoerd.

Door zorgvuldig om te gaan met grondstoffen (Planet) en er van uit te gaan dat afval de grondstoffen zijn van de toekomst, streeft Prefab Beton Veghel er naar om haar afvalhoeveelheden te verminderen en nog meer te scheiden bij de bron. Dit betekent dat bij inkoop kritisch gekeken wordt of de producten schadelijk zijn voor mens en milieu. Door gebruik te maken van milieuvriendelijkere producten en duurzaam om te gaan met grondstoffen, zullen ook de geproduceerde producten minder belastend zijn voor het milieu en de mens. Betonnen producten kunnen prima hergebruikt worden en een tweede leven krijgen. Dus door nu kritisch te kijken naar de milieubelasting van de materialen is Prefab Beton Veghel eigenlijk ook bezig met datgene wat pas over 50 tot 100 jaar met het product gaat gebeuren.

Prefab Beton Veghel draagt zorgt voor een positieve bijdrage aan de lokale economie door personeel, diensten, goederen en materieel uit de lokale omgeving te betrekken (Profit). De continuïteit van een organisatie kan alleen worden gegarandeerd wanneer alle drie de onderdelen aandacht krijgen.

Prefab Beton Veghel draagt op deze manier met haar organisatie bij aan het verbeteren van de infrastructuur op People, Planet en Profit binnen de invloedsfeer van haar organisatie.

Wij zijn er van overtuigd dat wanneer alle bedrijven hun steentje bijdragen in het kader van de uitgangspunten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dit uiteindelijk zal resulteren in een milieuvriendelijkere wereld.