CO2 voetafdruk 

De CO2 voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, enzovoort. Sommige overheden leggen bedrijven in de zware industrie de verplichting op om hun CO2-uitstoot te meten en te verminderen. Prefab Beton Veghel is daar binnen de primaire bedrijfsprocessen al geruime tijd mee bezig. We hebben aandacht voor het scheiden van afval, kopen energiezuinige apparaten en lampen in en hanteren verantwoord beleid ten aanzien van energieverbruik en passen onze productieprocessen hierop aan.

Energiebeleid

In 2015 heeft directie van Beheermaatschappij Veghel BV zich uitgesproken voor een energiek energiebeleid met het doel de CO2-uitstoot van haar organisatie zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Met behulp van nieuwsbrieven willen bij onze medewerkers dit onderwerp breder onder de aandacht brengen. We zijn immers allemaal verantwoordelijk voor het terugdringen van de uitstoot van CO2. Deze nieuwsbrieven brengen we elk halfjaar. Hierin worden niet alleen het beleid ten aanzien van de CO2-uitstoot geformuleerd maar zal ook informatie worden gegeven over onze CO2-uitstoot. Zaken als doelstellingen en eventueel gerealiseerde resultaten worden hierin ook natuurlijk belicht.