Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO

De directie heeft zich uitgesproken om de komende jaren de MVO prestatieladder te gaan beklimmen. De MVO Prestatieladder maakt het voor bedrijven en organisaties mogelijk om duurzame ontwikkeling vanuit maatschappelijke betrokkenheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken.

De MVO Prestatieladder integreert alle deelaspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde managementconcept People, Planet en Profit (Prosperity) in hanteerbare eisen. De MVO Prestatieladder heeft vijf niveaus. Elk niveau is de actuele weergave van waar een bedrijf op het gebied van de duurzame ontwikkeling staat.

Prefab Beton Veghel neemt dit onderwerp erg serieus en gaan onze organisatie inrichten met een managementsysteem voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit betekent dat Prefab  Beton Veghel hiermee ook zijn verantwoordelijk neemt om de wereld te verbeteren.