Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Prefab Beton Veghel heeft het CSC-certificaat Zilver (332-CSC19-2019) van KIWA uitgereikt gekregen. Middels CSC (Concrete Sustainability Council) is kunnen producenten aantonen dat hun betonproducten, betonmortel en grondstoffen voor beton duurzaam en verantwoord geproduceerd en gewonnen worden.

Daarnaast is Prefab Beton Veghel B.V. MVO gecertificeerd op niveau 3 van de MVO Prestatieladder.

Deze certificeringen zijn een gevolg van en continue proces dat door Prefab Beton Veghel B.V. is ingezet, met als doel om bij te dragen aan een beter heden en een betere toekomst. De uitgangspunten daarvoor liggen in de drie P’s: People, Planet en Profit.

People

Prefab Beton Veghel B.V. draagt intern zorg voor het welzijn van haar medewerkers, waarbij gezondheid en veiligheid prioriteit heeft. Maar ook het opleiden van personeel heeft een centrale rol. Prefab Beton Veghel B.V. is een Erkend Leerbedrijf. Naar buiten toe streven we naar een duurzame relatie met onze leveranciers en willen we een actieve en verantwoordelijke rol spelen in de samenleving waarin wij direct of indirect betrokken zijn.

Planet

Door zorgvuldig om te gaan met grondstoffen, energie en water en daarin de juiste keuzes te maken, streeft Prefab Beton Veghel B.V. er naar om de belasting op het milieu te minimaliseren.

Profit

Economische winst is noodzakelijk voor een verantwoorde en gezonde bedrijfsvoering en geeft continuïteit voor wat betreft het voortbestaan van de organisatie. Hierdoor kunnen we investeren in het verbeteren van onze bedrijfsprocessen, nieuwe technieken, betere middelen en vooral in onze medewerkers. Kortom diverse initiatieven die gericht zijn op mens, middelen en leefomgeving en dit resulteert weer in (maatschappelijke) waardevermeerdering en winst.

Mocht u meer inzicht willen in onze activiteiten op het gebied van MVO dan kunt u hiervoor het MVO jaarverslag 2021 downloaden.

Inzien MVO jaarverslag 2021 

Daarnaast kunt u onze certificaten downloaden.

Naar Downloads