A 08 juli 2019

Breedplaatvloeren in bestaande gebouwen

Op 27 mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport gedeeltelijk ingestort. Naar aanleiding van dit voorval is er onderzoek uitgevoerd naar de toedracht en vervolgens is een rapportage opgesteld, waarin aanbevelingen worden gedaan voor bestaande gebouwen. Deze informatie is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gesteld en is terug te vinden in het rapport “Voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw” d.d. 20 mei 2019 van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V., zie website van Betonhuis.

Op basis hiervan zijn gebouweigenaren door het ministerie gevraagd om gebouwen met breedplaatvloeren (met name de gebouwen welke na 1999 zijn opgeleverd) te beoordelen. Hiervoor moeten de gebouweigenaren de vloeren van het gebouw volgens een stappenplan (laten) controleren en indien nodig maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.

Als volgens het stappenplan “Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren” de stappen 1 en 2 zijn doorlopen en (door een constructeur) bij stap 3 is vastgesteld dat er sprake is van een positief moment (veroorzaakt door de primaire krachtsafdracht) ter plaatse van een naad tussen twee breedplaat elementen, moet het stappenplan verder doorlopen worden. Hiervoor is bepaalde informatie van de vloerconstructie benodigd.

Prefab Beton Veghel is producent en leverancier van breedplaatvloeren. De wapening die is toegepast om deze (primaire) momenten ter plaatse van de naden op te kunnen nemen, vindt u terug op onze tekeningen “Wapening op de plaat”. Onze archieven reiken echter niet verder dan 10 jaar terug (wettelijke bepaling). Wanneer u zelf niet in het bezit bent van tekeningen en berekeningen, raden wij u aan om hiervoor de gemeente, de hoofdconstructeur en/of de aannemer van uw gebouw te benaderen.

De vloeren van Prefab Beton Veghel hebben de volgende opbouw:

Doorsnede breedplaatvloer index.png

Dwarsdoorsnede/dwarsaanzicht breedplaatvloer.

  1. Tralieligger (staat op de verdeelwapening van het standaard net)
  2. Staaf Ø6 van het standaard net
  3. Verdeelstaaf Ø6 van het standaard net
  4. Dekking op de verdeelwapening

 

Eventueel extra benodigde hoofdwapening ligt op de verdeelwapening van het standaard net. Eventueel extra benodigde verdeelwapening ligt op de hoofdwapening.

De eigenschappen, zoals de toegepaste betonkwaliteit van de opstort en de staaflengte van de koppelwapening vindt u terug op de tekeningen “Wapening op de plaat”. De overige voor de toetsing benodigde eigenschappen staan in onderstaande tabel.

Product Gewapende breedplaat Voorgespannen breedplaat
Beton Traditioneel Traditioneel
Betonsterkteklasse C35/45 C35/45
Afwerking Opgeruwd Opgeruwd
Tralieligger t/m 2013: min 7/4,5/5
vanaf 2014: min 8/5/5
t/m 2013: min 7/4,5/5
vanaf 2014: min 8/5/5
positie tralieligger
(vanaf de rand)
max 400 mm
liggers over hele plaatlengte
max 400 mm
liggers over hele plaatlengte
Diepte tralieligger
(onderzijde tralieligger tot
bovenzijde breedplaat)
Plaatdikte – dekking – 6 mm
(minimaal 29 mm)
Plaatdikte – dekking – 6 mm
(minimaal 29 mm)

 

« Terug naar het overzicht